บริษัท ทีเอช โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

TH POULTRY (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105558087080
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/5/2558 พ.ศ. (8 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
27/5/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 153 ซอยสุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)