ค้นหาบริษัทอย่างง่าย

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในประเทศไทยได้อย่างสะดวก ค้นหาบริษัทตามหลายเกณฑ์และรับข้อมูลที่คุณต้องการ

ข้อมูลบริษัทแบบละเอียด

สำรวจรายละเอียดของบริษัทอย่างครบถ้วนเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในประเทศไทยอย่างง่ายดาย

วิเคราะห์ข้อมูลบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์ข้อมูลบริษัทในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพื่อการวางแผนธุรกิจแม่นยำ

ค้นหาบริษัทชั้นนำในประเทศไทย

สำรวจไดเรกทอรีของธุรกิจและบริษัทที่ครอบคลุมและอัปเดตมากที่สุดในประเทศไทย ไดเรกทอรีของเราเป็นทางเข้าของคุณสู่โลกของโอกาส ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการที่กำลังมอบเสริมเครือข่ายของคุณ ผู้ประกอบการที่กำลังมอบเครือหาหาห่วงหมายหรือผู้บริโภคที่กำลังค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ให้เริ่มการเดินทางของคุณเพื่อสำรวจทิวทัศน์ธุรกิจที่มีชีวิตชีวาของประเทศไทย ค้นหาบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงกับความต้องการของคุณ และสร้างการเชื่อมต่อที่มีค่าที่สามารถพาธุรกิจของคุณสู่ระดับถัดไปได้

หมวดธุรกิจ

รหัส หมวดธุรกิจ
A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
B การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน
C การผลิต
D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ
E การจัดหาน้ำการจัดการน้ำเสียและของเสียรวมถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
F การก่อสร้าง
G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย
L กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
O การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ
P การศึกษา
Q กิจกรรมด้านสขุภาพและงานสังคมสงเคราะห์
R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
S กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ
T กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต สินค้าและบริการที่ทำขึ้นเอื่อใช้ในครัวเรือน
U กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคี สมาชิก

วิธีใช้ไดเรกทอรีของเรา