ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินไล้ท์ อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต

SINLIGHT IMPORT EXPORT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103527017819
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/7/2527 พ.ศ. (39 ปี 11 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/7/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 118 ซอยโรงงานเป็ด ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)