ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.อาร์.มาร์เก็ตติ้ง ฮาลาลฟูดส์

N.R. MARKETTING HALAL FOOD LIMITED PARTERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103551006848
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/2/2551 พ.ศ. (16 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
25/2/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 589 ซอยเจริญนคร 55 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)