ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีพี แอนด์ พี

PPP AND P LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103546041398
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/12/2546 พ.ศ. (20 ปี 6 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/12/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 51/2 หมู่ที่ 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)