บริษัท สหพอลทรี่ฟาร์ม จำกัด

SAHA POULTRY FARM CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105520006422
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/5/2520 พ.ศ. (47 ปี 6 วัน ที่แล้ว)
18/5/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 44/6 ซอยโชติเทวัญ ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคันนายาว* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)