ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาราเวย์

PARAWAY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103524019195
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/10/2524 พ.ศ. (42 ปี 7 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
9/10/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 39/1 สุขุมวิท 59 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด