ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภาพนต์

PRAPHAPHON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103531021272
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/7/2531 พ.ศ. (35 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
14/7/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 578/192 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด