ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์เจริญอุตสาหกรรม

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529021791
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/9/2529 พ.ศ. (37 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/9/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 100/12 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด