ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนากร

PANAKORN LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103531022708
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/7/2531 พ.ศ. (35 ปี 9 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
26/7/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 5/54 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง 5 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด