ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่ง

L.S.P ENGINEERING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103534003780
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/2/2534 พ.ศ. (33 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
6/2/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 550,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 100/155 หมู่ที่ 11 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด