ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยทวีกิจโลหะการ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103527024807
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2527 พ.ศ. (39 ปี 7 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
25/9/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 226/30-31 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด