ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเชียเวิลด์โปรดัคท์อิมปอร์ตเอ๊กซปอร์ต

ASIA WORLD PRODUCTS IMPORT EXPORT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103525016122
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/6/2525 พ.ศ. (41 ปี 11 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
7/6/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 650,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 47 ถนนเจริญเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด