ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อกิจโลหะการ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103535002574
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/1/2535 พ.ศ. (32 ปี 5 เดือน ที่แล้ว)
14/1/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 51 ซอยแฉล้มนิมิตร 5 แยก 1 (ฝั่งซ้าย) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด