ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางปะกอกค้าลวดเหล็ก

BANGPAKOK IRON WIRES LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103534010255
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2534 พ.ศ. (33 ปี 1 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/4/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 611/124 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด