ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทวัฒน์การเกษตร

NANTAVATKARN KASET LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103534029517
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/10/2534 พ.ศ. (32 ปี 7 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
9/10/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1538,1540 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด