ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจจานันต์วิศวกรรม

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103527001378
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/1/2527 พ.ศ. (40 ปี 4 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/1/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 36/3 หมู่ที่ 13 ซอยสุขาภิบาล 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด