ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ วายเมช

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103534030019
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/10/2534 พ.ศ. (32 ปี 7 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
17/10/1991 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 52/66 หมู่ที่ 7 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด