ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แปรงลวด (1986)

PRODUCT INDUSTRY SLING (1986) LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529022844
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/9/2529 พ.ศ. (37 ปี 8 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/9/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 82/3 หมู่ที่ 2 แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด