ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.กิจเจริญค้าสัตว์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516008007
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/3/2516 พ.ศ. (51 ปี 2 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
15/3/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 87/5 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)