ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญญกิจค้าสัตว์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516005253
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2516 พ.ศ. (51 ปี 3 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
20/2/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 626 ซอยกล้วยน้ำไท ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)