ห้างหุ้นส่วนสามัญ เสรีกิจ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ เสรีกิจ (ID: 0102501001426) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/9/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 131 ซอยโรงฆ่าสัตว์ตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก) มีทุนจดทะเบียน 15,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102501001426
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/9/2501 พ.ศ.
(65 ปี 9 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
20/9/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
15,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง