ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไทยเจริญทัศน์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ไทยเจริญทัศน์ (ID: 0102495001211) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/4/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1835 ก. ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102495001211
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/4/2495 พ.ศ.
(72 ปี 3 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
1/4/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง