ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปงเซงฮอง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103472000081
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/1/2472 พ.ศ. (95 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/1/1929 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 71,400 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 1440 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ