ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัตนวิบูลย์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ รัตนวิบูลย์ (ID: 0102496001541) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/5/2496 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 121 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีทุนจดทะเบียน 400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102496001541
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/5/2496 พ.ศ.
(71 ปี 2 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
7/5/1953 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง