ห้างหุ้นส่วนสามัญ พรพิพัฒน์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102498000762
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/4/2498 พ.ศ. (69 ปี 1 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
7/4/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 3 ถนนเพ็ชรเกษมวิถีสวัสดิ์ แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ