ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศักดิ์ชัยพานิช

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศักดิ์ชัยพานิช (ID: 0102499000391) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/2/2499 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 28 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีทุนจดทะเบียน 120,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102499000391
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/2/2499 พ.ศ.
(68 ปี 4 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
18/2/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
120,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง