ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิธยาพานิช

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิธยาพานิช (ID: 0102501001817) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/1/2501 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 223 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102501001817
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/1/2501 พ.ศ.
(66 ปี 6 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
10/1/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง