ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตั้งย่งสูบฮะกี่

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตั้งย่งสูบฮะกี่ (ID: 0102494001608) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/6/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 92 ถนนซอยนานา แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีทุนจดทะเบียน 80,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102494001608
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/6/2494 พ.ศ.
(73 ปี 25 วัน ที่แล้ว)
17/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
80,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง