ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดอนเมืองวัฒนาพาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502000741
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/6/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/6/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 147 ในตลาดดอนเมือง แขวงบางเขน* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ