ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัท กรุงเทพศูนย์กลาง

THE CENTRAL BANGKOL CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494003121
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/9/2494 พ.ศ. (72 ปี 7 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 359/2-3 ถนนบ้านบาตร แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ