ห้างหุ้นส่วนสามัญ สินรุ่งเรืองการค้า

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102497001641
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/10/2497 พ.ศ. (69 ปี 7 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/10/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 16 ถนนริมแม่น้ำนครชัยศรี ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จ.นครปฐม
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ