ห้างหุ้นส่วนสามัญ แสงวัฒนา

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ แสงวัฒนา (ID: 0102497002141) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/1/2497 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1305 ม.1ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102497002141
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/1/2497 พ.ศ.
(70 ปี 5 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
23/1/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง