ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมบัติไพบูลย์พาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102495000851
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/2/2495 พ.ศ. (72 ปี 2 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 120 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ