บริษัท วิคตอรี่ มอเตอร์ จำกัด

VICTORY MOTORS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105554146154
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/11/2554 พ.ศ. (12 ปี 6 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
16/11/2011 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 12,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 138 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)