ห้างหุ้นส่วนสามัญ การสุกรพระโขนง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102501001256
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/8/2501 พ.ศ. (65 ปี 7 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
26/8/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5/16 ซอยกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)