ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจริญชัยการค้าสุกร

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ เจริญชัยการค้าสุกร (ID: 0102502000997) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/7/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 5/22 ซอยกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก) มีทุนจดทะเบียน 160,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102502000997
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/7/2502 พ.ศ.
(64 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
27/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
160,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง