ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทวีทรัพย์การสุกร

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทวีทรัพย์การสุกร (ID: 0102502000865) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/7/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 5/1 ซอยกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก) มีทุนจดทะเบียน 120,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102502000865
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/7/2502 พ.ศ.
(65 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
9/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
120,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง