ห้างหุ้นส่วนสามัญ อุดมสินการค้าสุกร

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102502000814
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
2/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 5/10 ซอยกล้วยน้ำไท แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10111 การฆ่าสัตว์ (ยกเว้น สัตว์ปีก)