บริษัท บุณยะรัตเวช จำกัด

BUNYARATAVEJ CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105515004972
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/8/2515 พ.ศ. (51 ปี 9 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/8/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 158-160 ถนนตะนาว แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค