ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัจจุบันโอสถ

PACHCHUBAN OSOT

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000152
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2490 พ.ศ. (77 ปี 3 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
20/2/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 33 ถนนซอยวัดบพิตรภิมุข แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค