ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตราไก่-นาฬิกา

KOKSTANG DISPENSARY REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตราไก่-นาฬิกา (ID: 0102498001360) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/7/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 701 ถนนตลาดบางลี่ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กิจการหลักคือ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102498001360
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/7/2498 พ.ศ.
(68 ปี 11 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
19/7/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง