ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุ๊นชองโอสถ

JOON CHONG DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุ๊นชองโอสถ (ID: 0103494001994) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/7/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 320 ถนนบ้านหมอ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103494001994
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/7/2494 พ.ศ.
(72 ปี 11 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
23/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง