ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผาตินาวิน

PARTINAVIN REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ผาตินาวิน (ID: 0102504001192) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/11/2504 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 27 ถนนสุขุมวิท ซอย 18 แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค มีทุนจดทะเบียน 90,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102504001192
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/11/2504 พ.ศ.
(62 ปี 8 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
3/11/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
90,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง