ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยาศรีจันทร์-สหโอสถ

SRICHAND UNITED DISPENSARY LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยาศรีจันทร์-สหโอสถ (ID: 0103491000962) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/10/2491 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 819,855 ถนนมหาไชย แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103491000962
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/10/2491 พ.ศ.
(75 ปี 9 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
1/10/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง