ห้างหุ้นส่วนสามัญ นครวัฒนาหุ้นส่วน

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ นครวัฒนาหุ้นส่วน (ID: 0102497002087) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/12/2497 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 288 ถนนจักร์พรรดิพงศ์ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค มีทุนจดทะเบียน 65,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102497002087
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/12/2497 พ.ศ.
(69 ปี 6 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
24/12/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
65,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง