ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัททวีชัย

THAVI CHAI CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000170
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/2/2493 พ.ศ. (74 ปี 2 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/2/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 62 ถนนบริพัตร์ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค