ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี

SHANGTHAI KOMPANE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไทยกำปะนี (ID: 0103491001039) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/12/2491 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 148/5 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค มีทุนจดทะเบียน 252,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ แปรสภาพ

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103491001039
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/12/2491 พ.ศ.
(75 ปี 6 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
23/12/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
252,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
แปรสภาพ
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง