ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรศิลป์พลาสติค

AMOR SILP PLASTIC LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103513010809
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/6/2513 พ.ศ. (53 ปี 10 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/6/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1102/10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ