บริษัท เพรสทิจอิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต จำกัด

PRESSTIGE IMPORT EXPORT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105524022783
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/9/2524 พ.ศ. (42 ปี 7 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
29/9/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 271/5 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47212 ร้านขายปลีกปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ